We werken samen met Amstelveen Sport en met Diëtheek Lea Polak. Verder zijn er plaatselijke experts betrokken en maken we gebruik van plaatselijke activiteiten. Dankzij Amstelidee koden we in 2020 eenmaal per maand een leefstijlcoach betrekken om de kwaliteit van de bijeenkomsten hoog te houden. Gemeente Amstelveen heeft een startsubsidie verstrekt voor een logo en website. Zorg en Zekerheid maakt het mogelijk dat we het concept Buurtclub Leefstijl verder ontwikkelen, onderzoeken en uitbreiden naar andere wijken en gemeentes. Deze uitbreiding realiseren we in samenwerking met Participe Amstelland en Oost voor Elkaar in Utrecht. 

In het afgelopen jaar hebben we samen kennis gemaakt met de Beweegbox (veel plezier en lekker bewegen!) TaiChi, salsa dansen, Yoga, fitnessroute door de wijk, levend ganzenbordspel, de suikerklontjesquiz, een slaapcoach. We zijn ons dankzij Lea Polak van Dietheek en leefstijlcoach bewuster van de waarde die een gezonde leefstijl ons geeft.