Samen gezonder oud worden!

Buurtclub Leefstijl gaat uit van ‘positieve gezondheid’. Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dat doen we met veel plezier samen in Buurtclub Leefstijl. Samen op een gezellige, laagdrempelige manier stilstaan bij een gezonde leefstijl om samen gezonder oud te worden. 

Jolanda Peper is de initiatiefnemer van Buurtclub Leefstijl en is de coördinator van Buurtclub Leefstijl. Edwin en Jolanda volgden samen via Amstellandzorg de opleiding Positieve Gezondheid en zaten meteen op één lijn wat het implementeren van een gezonde leefstijl betreft. Sinds de start van Buurtclub Leefstijl in Bovenkerk is Edwin de groepsbegeleider in Bovenkerk, in het Noorddamcentrum. Omdat Jolanda ook groepsbegeleider in Groenelaan en in Elsrijk is, was ze erg blij met Marjan, die ook veel ervaring met groepen heeft en geïnteresseerd bleek te zijn in de rol van groepsbegeleider in Groenelaan. Intussen volgt Marjan ook de cursus Positieve Gezondheid en heeft inmiddels de groep in Groenelaan van Jolanda overgenomen.

Jolanda is als coördinator eenmaal per kwartaal bij de groepen aanwezig tijdens een evaluatie en inventarisatie van de wensen en behoeften van deelnemers voor het volgende kwartaal. Want de inhoud van de bijeenkomsten wordt bepaald door deelnemers en wat zij in het kader van een gezonde leefstijl willen vergaren aan kennis, welke sporten of activiteiten zij willen ondernemen en wat zij eventueel zelf willen bieden aan andere deelnemers over gezonde keuzes of interessante (leefstijl gerelateerde) onderwerpen. De coördinator bewaakt de inhoud en nodigt ook experts uit om daarover mee te denken of een inbreng te hebben.

Er is in het bestuur van de Stichting Buurtclub Leefstijl een wissel geweest. Op dit moment zijn ervan uit en mét het bestuur allerlei oriëntaties gaande om te onderzoeken op welke manier Buurtclub Leefstijl verder in Nederland uitgerold kan worden. Misschien met wijzigingen, aanpassingen, uitbreidingen van doelgroepen, een ander verdienmodel, andere financieringen, andere marketing….. Allemaal interessante en boeiende ontwikkelingen die nog verder zullen volgen.

Buurtclub Leefstijl is gebaseerd op de theorie van Positieve Gezondheid, waarin zes domeinen zijn gedefinieerd: lichamelijke functies, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren. De domeinen zijn in een spinnenweb gepositioneerd. Over de domeinen zijn vragen geformuleerd waarmee je kunt reflecteren om te zien hoe het met je gaat. Zie verder http://www.iph.nl.

In bijeenkomsten van Buurtclub Leefstijl komt het spinnenweb geregeld aan bod. Soms komen bepaalde domeinen vaker aan bod indien ze van belang blijken te zijn voor de deelnemers. Iedere groep Buurtclub Leefstijl heeft een eigen programma, afgestemd op de behoefte en wensen van de deelnemers. De intrinsieke motivatie van deelnemers is bepalend voor de inhoud van de bijeenkomsten. Per kwartaal is er een gezamenlijke evaluatie: hoe gaat het met je, lukt het om stapjes te zetten richting je leefstijldoel, wat heb je verder nodig, wat kan Buurtclub Leefstijl voor jou daarin betekenen. Iedere deelnemer krijgt gelegenheid om (eventueel met ondersteuning) zelf, indien gewenst, een bijeenkomst vorm te geven.

Filmpje dat we gebruiken om Positieve Gezondheid en het spinnenweb te introduceren