Over Buurtclub Leefstijl

Wijkbewoners van Stadsdorp Elsrijk kregen van het bestuur van het stadsdorp in 2019 de uitnodiging om bij hen een droom neer te leggen: een droom die de wijk nóg leuker en prettiger zou krijgen.

Jolanda Peper hád zo’n droom: samen met buurtbewoners bezig zijn met leefstijl. Elkaar ondersteunen om gezonde keuzes vol te houden, met elkaar te sporten en te bewegen om er gezamenlijk aan te werken om gezond het pensioen tegemoet te gaan. Sinds september 2019 is deze droom gerealiseerd. Er is een buurtclub waarin iedereen zich welkom voelt, waar ervaringen gedeeld worden en men elkaar steunt en steun kan vragen als het even niet lukt om gezonde keuzes te maken. 

Wil je meer weten? Kijk de video.

Samen gezonder oud worden!

Buurtclub Leefstijl gaat uit van ‘positieve gezondheid’. Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dat doen we met veel plezier samen in Buurtclub Leefstijl. Samen op een gezellige, laagdrempelige manier stilstaan bij een gezonde leefstijl om samen gezonder oud te worden. 

Samenwerkingspartners

We werken samen met Amstelveen Sport en met Diëtheek Lea Polak. Verder zijn er plaatselijke experts betrokken en maken we gebruik van plaatselijke activiteiten. Dankzij Amstelidee koden we in 2020 eenmaal per maand een leefstijlcoach betrekken om de kwaliteit van de bijeenkomsten hoog te houden. Gemeente Amstelveen heeft een startsubsidie verstrekt voor een logo en website. Zorg en Zekerheid maakt het mogelijk dat we het concept Buurtclub Leefstijl verder ontwikkelen, onderzoeken en uitbreiden naar andere wijken en gemeentes. Deze uitbreiding realiseren we in samenwerking met Participe Amstelland en Oost voor Elkaar in Utrecht. 

In het afgelopen jaar hebben we samen kennis gemaakt met de Beweegbox (veel plezier en lekker bewegen!) TaiChi, salsa dansen, Yoga, fitnessroute door de wijk, levend ganzenbordspel, de suikerklontjesquiz, een slaapcoach. We zijn ons dankzij Lea Polak van Dietheek en leefstijlcoach bewuster van de waarde die een gezonde leefstijl ons geeft.

Zorg en Zekerheid