Buiten de bijeenkomsten van Buurtclub Leefstijl is er in Elsrijk nog méér gebeurd. In samenwerking met ‘Uitvoorzorg’ is er op 30 maart 2023 een bijeenkomst georganiseerd met als doel de wijkbewoners te informeren over Positieve Gezondheid, de basis van Buurtclub Leefstijl. Na een inleiding over de theorie van Positieve GezondheidLees verder

Buurtclub Leefstijl kan een appeltje voor de dorst zijn, zowel voor de eerstelijnsprofessionals, als voor patiënten, waar niet medische klachten een rol spelen en invloed hebben op hun welzijn. Door samen het spinnenweb van Positieve Gezondheid in te vullen en door deelname aan Buurtclub Leefstijl krijgt iedereen de kans omLees verder

Het onderzoek door Amsterdam UMC naar de positieve (7!) en verbeterpunten (2) van Buurtclub Leefstijl, liet nog bepaalde vragen open staan. De begeleider van het eerste onderzoek (Sabine van der Veen) is inmiddels werkzaam in het LUMC en begeleidt 8 studenten sociale psychologie in het vervolgonderzoek, dat gericht is opLees verder

Een deel van de deelnemers van Buurtclub Leefstijl Elsrijk lieten weten dat zij niet altijd de bijeenkomsten konden volgen en niet altijd volop mee konden doen door gehoorproblemen. Alle deelnemers wilden meer informatie over slecht(er) horen en wat je dan kunt doen. Er is vervolgens een workshop georganiseerd en erLees verder

Buurtclub Leefstijl Elsrijk startte op 16 augustus. Bijpraten, lachen en stil staan bij wat we dit komend seizoen samen willen doen. Dat is weer véél!  De inbreng van deelnemers zelf is grandioos en het zal weer een interessant seizoen worden! Op 23 augustus startte Buurtclub Leefstijl de Bolder het nieuweLees verder