Insights Discovery in relatie tot Positieve Gezondheid

Buurtclub Leefstijl Groenelaan 16 mei ’23

Dit keer kregen de deelnemers een interactieve basis workshop  Insight Discovery; een hulpmiddel dat inzicht (géén oordeel!) geeft in je eigen voorkeurstijl van communiceren én in de voorkeurstijl van de ander.

Buurtclub Leefstijl gaat over samen gezond oud worden, met steun van en voor elkaar. In het ‘spinnenweb’ gaat het o.a. over meedoen; ‘sociale contacten’, ‘serieus nemen en serieus genomen worden’, ‘steun van anderen’. En over kwaliteit van leven; ‘lekker in je vel zitten’, je veilig voelen’. Ook over mentaal welbevinden; ‘communiceren’, ‘omgaan met verandering’. Om dit alles te bevorderen helpt het als je van elkaar begrijpt waarom je op een bepaalde manier communiceert en hoe je meer rekening met elkaar kunt houden.

Communicatie is immers heel belangrijk in alles wat we doen. Insights helpt bij het herkennen en waarderen van elkaars kracht en ook de valkuilen in de manier waarin we met elkaar omgaan.

Bij ID is ‘perceptie’ – de manier waarop we naar de wereld kijken – een belangrijk uitgangspunt. Verder krijg je inzicht in ieders voorkeurstijl d.m.v. een begrijpelijke vierkleurentaal (blauw, groen, rood en geel). Je hebt alle kleuren in je, maar gebruikt bepaalde kleuren het meest. Na een stukje theorie ervaren we aan de hand van een paar eenvoudige oefeningen de basisprincipes van Insight Discovery en leren we de kracht en valkuil van elke kleur begrijpen.

De workshop leverde veel herkenning op en de deelnemers gingen geïnspireerd met nieuwe inzichten naar huis!

Blauwe voorkeurstijl: voorzichtig, nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd, objectief

Groene voorkeurstijl: zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen, geduldig

Rode voorkeurstijl: daadkrachtig, veeleisend, wilskrachtig, doelbewust

Gele voorkeurstijl: dynamisch, enthousiast, overtuigend, expressief, visionair