Hulp voor slechthorenden in een groep

Een deel van de deelnemers van Buurtclub Leefstijl Elsrijk lieten weten dat zij niet altijd de bijeenkomsten konden volgen en niet altijd volop mee konden doen door gehoorproblemen. Alle deelnemers wilden meer informatie over slecht(er) horen en wat je dan kunt doen. Er is vervolgens een workshop georganiseerd en er ging een wereld voor ons open! Het werd steeds duidelijker hoe groot dit probleem is en hoe nadelig dit invloed heeft op je kwaliteit van leven. In ieder geval kreeg  Buutclub Leefstijl veel nuttige informatie gekregen en is daarmee aan de slag gegaan. Het bleek dat er hulpmiddelen zijn voor slecht(er)horenden (met of zonder gehoorapparaat) waardoor het participeren in een groep beter lukt. Op dit moment heeft Buurtclub Leefstijl heeft een subsidieaanvraag lopen om deze nodige hulpmiddelen aan te schaffen om in alle wijken te kunnen gebruiken.  Wordt vervolgd!