Artikel in GeZZond

In augustus 2022 verscheen een artikel over Buurtclub Leefstijl in GeZZond, het tijdschrift van Zorg en Zekerheid.