Buurtclub Leefstijl start in Groenelaan

   Op 1 juli 2021 startte Buurtclub Leefstijl met gemotiveerde wijkbewoners en kartrekker Iris. 

Na een gezellige kennismaking volgde een brainstorm: wat verstaan we onder leefstijl. Wat betekent positieve gezondheid, de basis van Buurtclub Leefstijl. Na een spelletje sloten we de eerste bijeenkomst af met als huiswerk ‘het spinnenweb’ van positieve gezondheid.